Πρωτοδικείο Σάμου

 Γραφείο Τηλέφωνο Εσωτερικό
Τηλέφωνο
 Γραφείο Προέδρου

22730-21022
22730-27339

122
 Προϊσταμένη Γραμματείας 22730-21027 127
 FAX 22730-21061
22730-28305
-
 Ανακριτής 22730-21025
22730-27555
125
 Γραμματέας Ανακρίσεως 22730-21026 126
 FAX 22730-21060  
 Γραφείο Δικαστών 22730-21059 159
 Υπάλληλος Απομαγνητοφώνησης 22730-21058 158
 Πολιτικό Τμήμα 1°

22730-21055
22730-21056
22730-21057

155
156
157

 Πολιτικό Τμήμα 2° 22730-21054
22730-21053
22730-21052
154
153
152
 Ποινικό Τμήμα 22730-21038
22730-21039
22730-21041
22730-21040
138
139
141
140
 Επιμελήτρια Ανηλίκων 22730-21037 137
 


Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

Αυτή τη στιγμή

Έχουμε 30 επισκέπτες συνδεδεμένους

Σύνδεση Χρήστη

Μόνο τα μέλη του Δ.Σ. Σάμου ----------------------------------
Να με θυμάσαι

Ο Καιρός Στη Σάμο

O καιρός σήμερα